رمضان الکریم

ماه رمضان از بچگی برام دوست داشتنی بود

از وقتی هم که ازدواج کردم دوست داشتنی تر????

این چهارمین رمضان زندگی مشترکمونه... صدبار با انگشتام از رمضان سال 94 که دوروز قبلش عقد کردیم تا رمضان 97 رو حساب کردم... چهار سال.... دقیقا چهارتا رمضان عشقمون قدمت داره که یکیشو عقد بودیم و سه تاشو خونه عشق خودمون

باورم نمیشه چقدر زود گذشت... چیزی به سومین سالگرد عقدمون نمونده

رمضان برام پر از خاطره های شیرینیه

الحمدالله که رمضان مسال رو هم دیدم

شکر خدا که تنم سالمه و میتونم روزه بگیرم

هزاران بار شکر که نون چت و سفره م دارم که افطار کنم

خداجونم شکرت... در جریانی که عاشقتم؟؟؟ منبع: http://he3taaze.blogfa.com/